Bestuur

Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion is op 14 januari 1993 opgericht met als voornaamste doelstelling het houden van evenementen in die perioden van het jaar dat het minder druk is in Valkenburg. Dus, seizoensverlengende activiteiten te organiseren, die bezoekers naar Valkenburg zullen brengen. Activiteiten ook, die de naam van Valkenburg zowel nationaal alsook internationaal verder zullen uitdragen zodat als gevolg daarvan ook weer andere evenementen naar Valkenburg toe kunnen worden getrokken.

Oorspronkelijk is de Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion in het leven geroepen voor de organisatie van wieleractiviteiten in Valkenburg hoe groot of hoe klein dan ook. Dit om de naam van Valkenburg nationaal en internationaal gevestigd te houden. Ook na het WK wielrennen 1979 en de Tour de France 1992 en na het WK 1998.

Voor de financiering van haar activiteiten valt de stichting terug op de bijdragen van sponsoren en andere donaties. Daarnaast zijn er uiteraard activiteiten die geld kosten, maar ook evenementen die geld opbrengen. Het bestuur is uiteraard steeds in de weer om haar budget dusdanige vormen te geven, dat nog meerdere evenementen aan haar activiteitenkalender kunnen worden toegevoegd.

Voorzitter: Secretaris:
J. Romling
jo.romling@valkenburgpromotion.nl
 
   
Technische Zaken: Financien:
G. Corten
gabriel.corten@valkenburgpromotion.nl
M.J.C Hendriks
math.hendriks@valkenburgpromotion.nl
   
Technische Zaken: Marktmeester:
H.J.M.G. Jacobs
breur.jacobs@valkenburgpromotion.nl
W. Kleijnen
willy.kleijnen@valkenburgpromotion.nl